facebook

Mapy litologiczno-stratygraficzne vs. zasady przetwarzania treści na geologiczno-inżynierskie

 Na podstawie omówionych uprzednio map geologicznych dokonywać można analizy przydatności podłoża pod zabudowę. Czynność ta jest niczym innym, jak tylko interpretacją geotechniczną informacji litologiczno-stratygraficznych zawartych na mapie.

Interpretacja taka przebiega następująco:

- określa się genezę i wiek osadów występujących w analizowanym wycinku mapy geologicznej. Dla osadów danej genezy określa się prawdopodobny ro­dzaj gruntu i ustala

orientacyjny stopień zagęszczenia lub plastyczności. Ustalenie to pozwala przypisać do danych gruntów niektóre parame­try geotechniczne.

- dla poszczególnych gruntów oblicza się war­tości jednostkowych obciążeń normowych qfn .

- dla poszczególnych gruntów przypisuje się orientacyjny charakter wo­doprzepuszczalności,

który ilościowo scharakteryzowany może być współczyn­nikiem filtracji.

Jednocześnie dla danego wycinka mapy, na podstawie analizy geomorfologicznej i geologicznej, określa się praw­dopodobną miąższość przypowierzchniowej warstwy suchej.

 

Z objaśnień (legendy) umieszczonych na marginesie każdej mapy geologi­cznej uzyskuje się informacje o litologii oraz stratygrafii osadów budują­cych dany obszar. Układ objaśnień ma zawsze charakter konsekwentny i uło­żony jest w kolejności nakładania się warstw młodszych na starsze.

Zobacz artykuł w PDF: Mapy-litologiczno-stratygraficzne-vs-tresci-geolog-inz.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem