facebook

Wibrowymiana

Metoda ta polega na formowaniu w słabym podłożu kolumn z kamienia lub żwiru, „zbrojących" i drenujących grunt. Kolumny te formowane są w celu zwiększenia nośności podłoża oraz zmniejszenia i przyspieszenia osiadań. Stosuje się je głównie w miękkoplastycznych glinach i iłach, a także w warstwach torfu, gytii lub namułu o grubości do kilku metrów. Metoda może być przydatna przy wzmacnianiu niekontrolowanych nasypów, zawierających m.in. gruz, żużel, popioły, itp.

Należy pamiętać, że drgania wywołane przez wibrator mogą spowodować upłynnie­nie gruntów spoistych o właściwościach tiksotropowych i dużej wrażliwości strukturalnej.

W metodzie wibrowymiany stosuje się zwy­kle wibrator wgłębny z rurą do rdzeniowego podawania kruszywa do dna otworu. Aby uniknąć rozpłukiwania podłoża, wibrator jest zagłębiany bez tłoczenia wody, a przy wycią­ganiu można tłoczyć sprężone powietrze. Po uzyskaniu wymaganej głębokości wibrator jest wyciągany ruchem posuwisto-zwrotnym z jednoczesnym wsypywaniem porcji kru­szywa. Ruchy wibratora w dół rozpychają i za­gęszczają kruszywo. W trakcie formowania kolumny kruszywo wciskane jest w otaczający grunt i następuje poprawienie jego parame­trów mechanicznych. Duża przepuszczalność kolumny pozwala na szybki odpływ wyciska­nej z gruntu wody i zmniejszenie ciśnienia po­rowego. Wytworzenie w podłożu stosunkowo sztywnych kolumn powoduje zmniejszenie jego ściśliwości i osiadań oraz przyspieszenie konsolidacji.

 

Zobacz cały artykuł w PDF: Wibrowymiana.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem