facebook

Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze zostały usankcjonowane Rozp. M.I. (Dz.U. Nr 202) z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Jest to rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dn. 29.01.2004 r.  – Prawo zamówień publicznych, które reguluje m.in. przygotowanie dokumentacji budowlanej dla inwestycji realizowanych ze środków pomocowych, objętych procedurami Pzp.

W  §3 ww. rozp. określono zakres dokumentacji budowlanej, na który składają się :

  •  informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
  • projekty wykonawcze, stanowiące uszczegółowienie Projektów Budowlanych,
  • projekt budowlany, opracowany zgodnie z ustaleniami Prawa Budowlanego,
  • przedmiary robót,

Zgodnie z zapisami §5 Rozp. , projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji w formie opisowej i rysunkowej, w odniesieniu do rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych, urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, zagospodarowania terenu oraz przygotowania terenu pod roboty budowlane.

Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego są analogiczne jak dla projektu budowlanego.

 

Zobacz artykuł w PDF: Projekt wykonawczy.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem