facebook

Awarie konstrukcji drogowych – przyczyny

Przyczyny awarii konstrukcji drogowych  można rozpatrywać ze względu na:

 • źródła pochodzenia zagrożenia, które mogą być:
 • naturalne - jeśli ich źródłem jest przyroda,
 • antropogeniczne - jeśli ich źródłem jest człowiek, lub
 • naturalne i antropogeniczne - jeśli ich źródłem jest zarówno przyroda, jak i człowiek;
 • miejsce powstania zagrożenia:
 • przyczyny zewnętrzne (pochodzące z otoczenia obiektu),
 • przyczyny wewnętrzne (których źró­dłem jest obiekt);
 • długotrwałość oddziaływania za­grożenia:
 • przyczyny krótkotrwałe,
 • przyczyny długotrwałe;
 • bezpośredniość oddziaływania zagrożenia:
 • przyczyny bezpośrednie,
 • przyczyny pośrednie;
 • postać zagrożeń (przyczyny mechaniczne, chemiczne, termiczne itp.);
 • istotność zagrożeń (przyczyny głów­ne, dodatkowe, ważne, istotne itp.);
 • czas powstania faktycznego za­grożenia (projektowanie, wykonawstwo robót, eksploatacja). Rozpatrujemy jedynie te zagrożenia, które faktycznie wystąpiły (zagro­żenia faktyczne, a nie potencjalne) i mogły doprowadzić do powstania uszkodzeń i zniszczeń rozpatrywane­j konstrukcji.

 

Przyczyny awarii i uszkodzeń konstrukcji drogowych, ze względu na czas powstania fak­tycznego zagrożenia, obejmują błędy popełnione podczas:

 • projektowania,
 • rozpoznania i badania podłoża gruntowego,
 • prowadzenia robót związanych z budową nowego obiektu ,
 • prowadzenia robót na istniejącym obiekcie  (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, montaż czy rozbiórka obiektu),
 • eksploatacji:
 1. związane z utrzymywaniem,
 2. związane z użytkowaniem,
 • zabezpieczania nieużytkowanego obiektu.

  

Zobacz cały artykuł: Awarie konstrukcji drogowych – przyczyny.pdf

Zobacz artykuł w Magazyn Autostrady: Awarie konstrukcji drogowych – przyczyny[MA].pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem