facebook

Betonowanie konstrukcji – zasady i błędy

1. Betonowanie konstrukcji – zasady i błędy. 

   W celu wykonania konstrukcji z betonu zwykłego najpierw ustala się wymagania tech­niczne, jakie powinien spełniać beton. W większości przypadków wymagania te ograni­czają się tylko do odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie o możliwie najwyższej jedno­rodności w całym wykonywanym elemencie. 

Aby ułożyć mieszankę betonową w deskowaniu danego elementu, musi ona mieć odpowiednią konsystencję, czyli płynność i zdolność dokładnego wypełniania formy. Przy elementach cienkich i gęsto zbrojonych mieszanka musi być bardziej płynna niż np. przy betonowaniu dużego bloku fundamentu pod maszynę. W rzeczywistości mieszanka ni­gdy nie wypełnia formy pod własnym ciężarem; zawsze trzeba ją rozprowadzić i zagęścić, używa się do tego różnego sprzętu w zależności od konsystencji i typu betonowanego elementu.

Duży wpływ na proces wiązania ma temperatura otoczenia. Należy więc odpowied­nio pielęgnować beton, aby zapewnić mu właściwe wilgotnościowo-temperaturowe wa­runki dojrzewania. Mała wilgotność względna powietrza powoduje, że z ułożonej mie­szanki może szybko wyparować tyle wody, że uniemożliwi to prawidłowy przebieg wiąza­nia cementu, co jest niezbędne dla twardnienia betonu.

Odpowiednio do ustalonych własności zarówno betonu (wytrzymałość na ściskanie), jak i mieszanki betonowej (konsystencja), dobiera się składniki betonu, tj. typ kruszywa i rodzaj cementu oraz dostatecznie czystą wodę.

Wymienione składniki muszą spełniać szereg właściwości, aby mogły zapewnić uzyskiwanie założonych cech mieszanki betonowej i betonu. Właściwości te sprawdza się wg zaleceń normowych, a w przypadku kruszywa z reguły nawet komponuje się odpowiedni zestaw ziarnowy (skład granulometryczny). Ze składników uznanych za nadające się do wykonania pożądanego betonu projek­tuje się skład mieszanki, czyli ustala odpowiednie proporcje tych składników, które podaje się w kN/m3 mieszanki.

W przypadku produkcji elementów betonowych w fabrykach dochodzi nowy problem, a mianowicie przyspieszenie twardnienia betonu. Znanych jest i tu wiele sposobów, wymagających wyboru rozwiązania optymalnego w danych warunkach. Szczególnego postepowania wymaga betonowanie w okresach obniżonej temperatury. Dla ułatwienia uzyskania  żądanego efektu, dopuszcza się stosowanie specjalnych domieszek lub dodatkowych składników. W miarę intensyfikacji wykorzystywania betonu w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i hydrotechnicznym, liczba cech technicznych, jakie musi wykazywać mieszanka betonowa i z kolei beton, ogromnie rośnie. Wobec powyższego staje się jasne, dlaczego trzeba mieć do dyspozycji wiele rodzajów spoiw, kruszyw, specjalnych domieszek i dodatków modyfikujących właściwości betonów, a także różnych sposobów zagęszczania oraz pielęgnacji. Technolog betonu musi je tak dobrać, aby uzyskać nie tylko właściwy beton, ale zapewnić ponadto korzystne rozwiązania pod względem ekonomicznym. Z reguły polega to na tym, aby zużyć możliwie jak najmniej cementu. Cement jest składnikiem naj­droższym, a ponadto zbyt duża jego ilość obniża niektóre ważne właściwości betonu.

cały artykuł: Betonowanie konstrukcji – zasady i błędy.pdf

Najnowsze artykuły

17 styczeń 2020
15 styczeń 2020
14 styczeń 2020
13 styczeń 2020
10 styczeń 2020
10 styczeń 2020
08 styczeń 2020
© 2020 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem